STOWARZYSZENIA ROZWOJU WSI SUMIN SUMÓWKO I OKOLIC

Sumin, Kujawsko-pomorskie, Sumin 1
KRS: 0000012958 , REGON: 871549102

Cele statutowe

Celem działania stowarzyszenia jest: 1. Wywoływanie zainteresowania społecznego sprawami oświaty i wychowania w szczególności dotyczącymi niepublicznej szkoły podstawowej w suminie; 2. Wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju: społecznego, kulturalnego i gospodarczego wsi sumin, sumówko i okolic; 3. Wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym; 4. Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej; 5. Pr...Rozwiń
Celem działania stowarzyszenia jest: 1. Wywoływanie zainteresowania społecznego sprawami oświaty i wychowania w szczególności dotyczącymi niepublicznej szkoły podstawowej w suminie; 2. Wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju: społecznego, kulturalnego i gospodarczego wsi sumin, sumówko i okolic; 3. Wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym; 4. Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej; 5. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej mieszkańców wsi sumin i okolic pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy; 6. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy wsi sumin i okolic, w tym rozwój przedsiębiorczości; 7. Działalność w zakresie: nauki, edukacji, oświaty i wychowania, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, ekologii; 8. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób. Zwiń
Zweryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 0,00 zł
Razem 0,00 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego