GÓRNOŚLĄSKIE TOWARZYSTWO CHARYTATYWNE

Katowice, Śląskie, Sienkiewicza 23/1
KRS: 0000011334 , NIP: 9541002392 , REGON: 270640701
star star

Cele statutowe

Towarzystwo kierując się zasadą chrześcijańskiej miłości bliźniego, ma na celu niesienie pomocy i organizację pomocy materialnej dla najbardziej zagrożonych grup społecznych, osobom bezdomnym oraz niepełnosprawnym, kalekim, inwalidom, przewlekle chorym, niedołężnym, sierotom, osobom w podeszłym wieku i opuszczonym, byłym więźniom, uzależnionym od nałogów, rodzinom wielodzietnym, samotnym matkom i ojcom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Szczególną troską towarzystwo otacza dzieci za...Rozwiń
Towarzystwo kierując się zasadą chrześcijańskiej miłości bliźniego, ma na celu niesienie pomocy i organizację pomocy materialnej dla najbardziej zagrożonych grup społecznych, osobom bezdomnym oraz niepełnosprawnym, kalekim, inwalidom, przewlekle chorym, niedołężnym, sierotom, osobom w podeszłym wieku i opuszczonym, byłym więźniom, uzależnionym od nałogów, rodzinom wielodzietnym, samotnym matkom i ojcom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Szczególną troską towarzystwo otacza dzieci zagrożone zdrowotnie w konsekwencji degradacji środowiska naturalnego na górnym śląsku. Górnośląskie towarzystwo charytatywne tworzy forum współpracy społeczeństwa Polskiego i mniejszości niemieckiej we wspólnym dziele polepszania warunków pomocy dla osób potrzebujących. Towarzystwo, opierając się na pracy społecznej swoich członków i sympatyków, kierować będzie swoją pomoc do każdego potrzebującego, bez względu na jego wyznanie, przynależność polityczną i pochodzenie narodowe. Ta sama zasada tolerancji odnosi się do członków towarzystwa niosących i organizujących pomoc. Zwiń
Nieweryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego