TOWARZYSTWO MUZYCZNE IM. EDWINA KOWALIKA

Warszawa, Mazowieckie, Gubinowska 15
KRS: 0000011024 , NIP: 9511884944 , REGON: 013259222

Cele statutowe

1. Celem Towarzystwa Muzycznego im. Edwina Kowalika jest prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych, w szczególności na rzecz środowiska niepełnosprawnych, zwłaszcza niewidomych oraz słabowidzących. 2. Towarzystwo działa na rzecz integracji społecznej osób niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. 3. Działania Naszego Towarzystwa obejmują w szczególny sposób niewidomych kształcących się muzycznie i prowadzących działalność muzyczn...Rozwiń
1. Celem Towarzystwa Muzycznego im. Edwina Kowalika jest prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych, w szczególności na rzecz środowiska niepełnosprawnych, zwłaszcza niewidomych oraz słabowidzących. 2. Towarzystwo działa na rzecz integracji społecznej osób niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. 3. Działania Naszego Towarzystwa obejmują w szczególny sposób niewidomych kształcących się muzycznie i prowadzących działalność muzyczną. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 119.405,30 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 160.053,98 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 5,17 zł
Razem 279.464,45 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona