ZACHODNIOPOMORSKA REGIONALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA

M. Szczecin, Zachodniopomorskie, Partyzantów 1
KRS: 0000010273 , NIP: 8512745138 , REGON: 812378247
star star star

Cele statutowe

Celem działalności Organizacji jest: 1) kreowanie wizerunku Województwa Zachodniopomorskiego jako regionu atrakcyjnego turystycznie, 2) integrowanie środowisk samorządu terytorialnego, gospodarczego i zawodowego oraz osób, instytucji i organizacji zainteresowanych rozwojem turystycznym Województwa Zachodniopomorskiego, 3) zwiększanie liczby turystów odwiedzających Województwo Zachodniopomorskie, 4) działanie na rzecz wzrostu wpływów z turystyki, 5) stworzenie regionalnego systemu informacj...Rozwiń
Celem działalności Organizacji jest: 1) kreowanie wizerunku Województwa Zachodniopomorskiego jako regionu atrakcyjnego turystycznie, 2) integrowanie środowisk samorządu terytorialnego, gospodarczego i zawodowego oraz osób, instytucji i organizacji zainteresowanych rozwojem turystycznym Województwa Zachodniopomorskiego, 3) zwiększanie liczby turystów odwiedzających Województwo Zachodniopomorskie, 4) działanie na rzecz wzrostu wpływów z turystyki, 5) stworzenie regionalnego systemu informacji turystycznej oraz włączenie go w krajowe zarządzanie systemem „it”, 6) inicjowanie tworzenia i wspomaganie działalności lokalnych organizacji turystycznych, 7) działanie na rzecz poprawy infrastruktury turystycznej, 8) koordynacja działań promocyjnych podejmowanych w Województwie Zachodniopomorskim, 9) kumulowanie środków finansowych na rzecz rozwoju turystyki, 10) stworzenie platformy współpracy podmiotów gospodarczych turystyki z władzami regionalnymi i krajowymi, 2 11) wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym rozwój przedsiębiorczości, 12) wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, 13) działanie na rzecz ochrony zwierząt, ekologii oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, 14) występowanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, 15) działanie na rzecz krajoznawstwa, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. 16) działanie na rzecz wzrostu bezpieczeństwa w kontekście rozwoju ruchu turystycznego i zagroŜenia przestępczością typową dla obszarów turystycznych, w tym przestępczością wśród dzieci i młodzieŜy 17) działanie na rzecz propagowania i i uprawiania sportu wśród dzieci i młodzieŜy 18) prowadzenie działalności edukacyjno-szkoleniowej dla dzieci i młodzieŜy Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 840.384,09 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 1.473,17 zł
Pozostałe 3.142,54 zł
Razem 844.999,80 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego