KLUB SPORTOWY "WAŁSZA" W PIENIĘŻNIE

PIENIĘŻNO, Warmińsko-mazurskie, BRANIEWSKA 1
KRS: 0000009872 , NIP: 5821526616 , REGON: 170918499
star star star

Cele statutowe

1. ROZWÓJ RÓŻNYCH DYSCYPLIN SPORTU ORAZ STAŁE PODNOSZENIE JEGO POZIOMU. 2. WSPÓŁUDZIAŁ W SPORTOWYM WYCHOWANIU SWYCH CZŁONKÓW I MIESZKAŃCÓW ŚRODOWISKA. 3. CZYNNY UDZIAŁ W ŻYCIU KULTURALNYM, GOSPODARCZYM I SPOŁECZNYM ORGANIZACJA RÓŻNEGO RODZAJU ZAWODÓW I IMPREZ SPORTOWYCH ORAZ UCZESTNICTWO W PAŃSTWOWYM I WEWNĄTRZ ORGANIZACYJNYM SYSTEMIE ZAWODÓW SPORTOWYCH PROPAGOWANIE ROZWOJU KULTURY I TURYSTYKI POPRZEZ AKTYWNE UCZESTNICTWO W REALIZACJI PROGRAMÓW NA SZCZEBLU ŚRODOWISK GMINNYCH I WOJEWÓD...Rozwiń
1. ROZWÓJ RÓŻNYCH DYSCYPLIN SPORTU ORAZ STAŁE PODNOSZENIE JEGO POZIOMU. 2. WSPÓŁUDZIAŁ W SPORTOWYM WYCHOWANIU SWYCH CZŁONKÓW I MIESZKAŃCÓW ŚRODOWISKA. 3. CZYNNY UDZIAŁ W ŻYCIU KULTURALNYM, GOSPODARCZYM I SPOŁECZNYM ORGANIZACJA RÓŻNEGO RODZAJU ZAWODÓW I IMPREZ SPORTOWYCH ORAZ UCZESTNICTWO W PAŃSTWOWYM I WEWNĄTRZ ORGANIZACYJNYM SYSTEMIE ZAWODÓW SPORTOWYCH PROPAGOWANIE ROZWOJU KULTURY I TURYSTYKI POPRZEZ AKTYWNE UCZESTNICTWO W REALIZACJI PROGRAMÓW NA SZCZEBLU ŚRODOWISK GMINNYCH I WOJEWÓDZKICH.ORGANIZOWANIE KURSÓW,SEMINARIÓW I OBOZÓW DLA ZAWODNIKÓW I INSTRUKTORÓW. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 100.821,50 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 0,00 zł
Razem 100.821,50 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona