STOWARZYSZENIE "PELIKAN"

Gdańsk, Pomorskie, Brzozowa 15A
KRS: 0000008800 , NIP: 5842411605 , REGON: 192093320

Cele statutowe

Stowarzyszenie Pelikan działa od roku 2000. Powołąne zostało pierwotnie jako Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych i Adpcyjnych. Celem Stowarzyszenia była od początku pomoc dzieciom i ich ochrona przed przemocą. Od roku 2012 małe ośrodki prowadzone przez organizacje pozarządowe nie mogły już działać na rzecz adopcji i tworzenia zstępczych środowisk rodzinnych, ale dobro dzieci nie przestało być naszym głównym celem. Wciąż jest to działanie na rzecz wspierania ludzi i rodzin w rozwoju ich pozytywneg...Rozwiń
Stowarzyszenie Pelikan działa od roku 2000. Powołąne zostało pierwotnie jako Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych i Adpcyjnych. Celem Stowarzyszenia była od początku pomoc dzieciom i ich ochrona przed przemocą. Od roku 2012 małe ośrodki prowadzone przez organizacje pozarządowe nie mogły już działać na rzecz adopcji i tworzenia zstępczych środowisk rodzinnych, ale dobro dzieci nie przestało być naszym głównym celem. Wciąż jest to działanie na rzecz wspierania ludzi i rodzin w rozwoju ich pozytywnego potencjału, w szczególności przez stwarzanie dzieciom optymalnych warunków rozwoju i ochrona dzieci przed każdym rodzajem przemocy poprzez wspieranie rodzin w podnoszeniu kompetencji opiekuńczych, wychowawczych, a także rozwój usług związanych ze wsparciem ludzi w sytuacji konfliktu oraz działań na rzecz podnoszenia jakości komunikacji międzyludzkiej. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 131.818,61 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 93.875,80 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 0,00 zł
Razem 225.694,41 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona