STOWARZYSZENIE ZIEMI LIPOWIECKIEJ

Wygiełzów, Małopolskie, Lipowiecka 3
KRS: 0000007632 , NIP: 6281955336 , REGON: 357105403
star

Cele statutowe

Celem stowarzyszenia jest prowadzenie nieodpłatnej działalności pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczności zamieszkującej obszar geograficzny ziemi lipowieckiej w zakresie: 1) inicjowania i opiniowania działań, wspierania inicjatyw, wspomagania planów i wieloletnich programów rozwoju oraz modernizacji infrastruktury technicznej ziemi lipowieckiej, zwłaszcza pod kątem podniesienia jakości życia mieszkańców oraz rozwoju turystyki na obszarze regionu; 2) pomocy społecznej w regionie, w szczegó...Rozwiń
Celem stowarzyszenia jest prowadzenie nieodpłatnej działalności pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczności zamieszkującej obszar geograficzny ziemi lipowieckiej w zakresie: 1) inicjowania i opiniowania działań, wspierania inicjatyw, wspomagania planów i wieloletnich programów rozwoju oraz modernizacji infrastruktury technicznej ziemi lipowieckiej, zwłaszcza pod kątem podniesienia jakości życia mieszkańców oraz rozwoju turystyki na obszarze regionu; 2) pomocy społecznej w regionie, w szczególności pomocy dzieciom i młodzieży pochodzących z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, wyrównywanie szans tych osób poprzez sponsorowanie ich edukacji; 3) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy poprzez podejmowanie działań wspomagających rozwój lokalnej przedsiębiorczości; 4) aktywizacji społeczności ziemi lipowieckiej w zakresie kultury, sztuki, sportu i rekreacji, prowadzenie działalności edukacyjnej, wychowawczej, szkoleniowej i doradczej, organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży; 5) upowszechnianie wiedzy o regionie w celu ochrony dóbr kultury i tradycji zachowania dziedzictwa przyrodniczego regionu oraz ochrony środowiska i ekologii; 6) inicjowanie i rozwijanie kontaktów i współpracy między społecznością ziemi lipowieckiej i społecznościami innych krajów unii europejskiej, wymiana informacji dotyczących podejmowania działań w celu rozwoju regionu. Zwiń
Zweryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 5.068,90 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 7.200,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 0,00 zł
Razem 12.268,90 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego