LĘDZIŃSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH RODZIN

Lędziny, Śląskie, Hołdunowska 39/5
KRS: 0000005834 , NIP: 6462490438 , REGON: 276924902

Cele statutowe

Do podstawowych celów działania Stowarzyszenia należy: świadczenie pomocy w zakresie rehabilitacji kompleksowej osób niepełnosprawnych, organizacja rehabilitacji leczniczej osób niepełnosprawnych, organizacja rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, niesienie wszelkiej pomocy oświatowo-wychowawczej osobom objętym działalnością Stowarzyszenia, niesienie wszelkiej pomocy prawnej osobom objętym działalnością Stowarzyszenia, niesienie wszelkiej pomocy medycznej osobom objętym działalno...Rozwiń
Do podstawowych celów działania Stowarzyszenia należy: świadczenie pomocy w zakresie rehabilitacji kompleksowej osób niepełnosprawnych, organizacja rehabilitacji leczniczej osób niepełnosprawnych, organizacja rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, niesienie wszelkiej pomocy oświatowo-wychowawczej osobom objętym działalnością Stowarzyszenia, niesienie wszelkiej pomocy prawnej osobom objętym działalnością Stowarzyszenia, niesienie wszelkiej pomocy medycznej osobom objętym działalnością Stowarzyszenia, wspieranie wszelkich form integracji społecznej w szczególności integracji osób pełnosprawnych z osobami z niepełnosprawnością, przygotowanie osób z niepełnosprawnością do podjęcia pracy i poszukiwania pracy, organizowanie spotkań mających na celu wyrównanie szans osób z niepełnosprawnością, dowóz osób objętych działalnością Stowarzyszenia na zajęcia rehabilitacyjne i integracyjne, świadczenie wszelkiej pomocy materialnej osobom objętym działalnością Stowarzyszenia. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 121.567,08 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 0,00 zł
Razem 121.567,08 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność zlecona