FUNDACJA ŚW. ANTONIEGO

Sopot, Pomorskie, Łokietka 47 D/1
KRS: 0000005654 , NIP: 5851388426 , REGON: 192531010

Cele statutowe

A/ niesienie pomocy matkom samotnie wychowującym dzieci, osobom samotnym, ubogim, chorym, w podeszłym wieku, dzieciom ze wschodu, dzieciom ubogim szczególnie uzdolnionym, b/ wspieranie działań instytucji prawnych w zakresie niesienia pomocy osobom zapisanym w pkt. A c/ świadczenie pomocy bezdomnym
Zweryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 7.911,00 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 0,00 zł
Razem 7.911,00 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego