STOWARZYSZENIE "EKO-INICJATYWA"

Kwidzyn, Pomorskie, Miłosna 1
KRS: 0000005069 , NIP: 5811756852 , REGON: 192077580

Cele statutowe

1. Integrowanie lokalnych społeczności w działaniach na rzecz ochrony środowiska. 2. Inicjowanie lokalnych, regionalnych oraz ponadregionalnych przedsięwzięć ekologicznych. 3. Podnoszenie świadomości ekologicznej ludności. 4. Popularyzacja wiedzy przyrodniczej. 5. Promocja zdrowego stylu życia i postaw przyjaznych środowisku. 6. Wspieranie i tworzenie ruchów ekologicznych. 7. Rozbudzanie tożsamości regionalnej. 8. Zwalczanie bezrobocia. 9. Rozwój lokalnej aktywności społecznej. 10. Dzia...Rozwiń
1. Integrowanie lokalnych społeczności w działaniach na rzecz ochrony środowiska. 2. Inicjowanie lokalnych, regionalnych oraz ponadregionalnych przedsięwzięć ekologicznych. 3. Podnoszenie świadomości ekologicznej ludności. 4. Popularyzacja wiedzy przyrodniczej. 5. Promocja zdrowego stylu życia i postaw przyjaznych środowisku. 6. Wspieranie i tworzenie ruchów ekologicznych. 7. Rozbudzanie tożsamości regionalnej. 8. Zwalczanie bezrobocia. 9. Rozwój lokalnej aktywności społecznej. 10. Działalność na rzecz integracji społecznej osób niepełnosprawnych. 11. Promocja i wspieranie idei filantropii oraz pracy wolontarystycznej. 12. Wspieranie rozwoju wsi zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. 13. Promocja i wspieranie edukacji. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 1.223.720,16 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 108.557,48 zł
Działalność Gospodarcza 198.916,16 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 25.761,36 zł
Razem 1.556.955,16 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona