STOWARZYSZENIE PRO MUSICA ORGANA

Katowice, Śląskie, K. I. Gałczyńskiego 2
KRS: 0000004657 , NIP: 6342414191 , REGON: 277499401
star star star star

Cele statutowe

A/ DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA W ZAKRESIE POPULARYZACJI MUZYKI, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM MUZYKI ORGANOWEJ B/ UPOWSZECHNIANIE I POPULARYZOWANIE WIEDZY O MUZYCE C/ PIELĘGNOWANIE TRADYCJI MUZYCZNYCH, W TYM REGIONALNEJ KULTURY MUZYCZNEJ ŚLĄSKA D/ GROMADZENIE DANYCH I INFORMACJI O INSTRUMENTACH MUZYCZNYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI O ORGANACH E/ GROMADZENIE I POPULARYZOWANIE LITERATURY MUZYCZNEJ F/ KSZTAŁTOWANIE I POPULARYZACJA POSTAW WRAŻLIWYCH NA MUZYKĘ I INNE FORMY SZTUKI. G) OCHRONA ZABYTKOWYCH INS...Rozwiń
A/ DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA W ZAKRESIE POPULARYZACJI MUZYKI, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM MUZYKI ORGANOWEJ B/ UPOWSZECHNIANIE I POPULARYZOWANIE WIEDZY O MUZYCE C/ PIELĘGNOWANIE TRADYCJI MUZYCZNYCH, W TYM REGIONALNEJ KULTURY MUZYCZNEJ ŚLĄSKA D/ GROMADZENIE DANYCH I INFORMACJI O INSTRUMENTACH MUZYCZNYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI O ORGANACH E/ GROMADZENIE I POPULARYZOWANIE LITERATURY MUZYCZNEJ F/ KSZTAŁTOWANIE I POPULARYZACJA POSTAW WRAŻLIWYCH NA MUZYKĘ I INNE FORMY SZTUKI. G) OCHRONA ZABYTKOWYCH INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI ZABYTKOWYCH ORGANÓW H) WSZECHSTRONNE WSPARCIE MUZYKÓW, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM MUZYKI ORGANOWEJ I) KSZTAŁTOWANIE I ROZWIJANIE UZDOLNIEŃ DZIECI I MŁODZIEŻY POPRZEZ EDUKACJĘ MUZYCZNĄ ORAZ ANIMACJĘ MUZYCZNO-KULTURALNĄ Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 43.667,64 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 87.754,58 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 0,00 zł
Razem 131.422,22 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona