OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W PAWŁOWIE GM. PIETROWICE WIELKIE

PAWŁÓW, Śląskie, POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 35
KRS: 0000003819 , NIP: 6391716503 , REGON: 276443864

Cele statutowe

1) prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z państwową strażą pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami, 2) udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń, 3) informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi, 4) upowszechnianie, kultury fizycznej i sportu, prowadzenia d...Rozwiń
1) prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z państwową strażą pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami, 2) udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń, 3) informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi, 4) upowszechnianie, kultury fizycznej i sportu, prowadzenia działalności kulturalnej i oświatowej oraz szeroko rozumianej rekreacji i turystyki, 5) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz statutu, 6) działania na rzecz ochrony środowiska i ochrony dziedzictwa kulturowego, 7) wspomaganie rozwoju społeczności lokalnych na terenie określonym w §2 ust. 1 statutu. Zwiń
Zweryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 22.417,00 zł
Razem 22.417,00 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego