STOWARZYSZENIE KATOLICKIEJ WSPÓLNOTY "EMMANUEL"

Katowice, Śląskie, Ignacego Paderewskiego 47/7
KRS: 0000003534 , NIP: 9542351657 , REGON: 276900770

Cele statutowe

Celem stowarzyszenia jest wspomaganie ludzi w kształtowaniu dojrzałej wiary i osobowości w duchu chrześcijańskim oraz szerzenie misji miłości wyrażającej się w poszanowaniu godności osoby ludzkiej i budowaniu więzi braterskich. Stowarzyszenie prowadzi działalność na rzecz ogółu społeczności, to jest wszystkich ludzi, szanując jednocześnie prawo każdego człowieka, do którego kierowana jest oferta stowarzyszenia, do wolności i kierowania się własnym sumieniem w podejmowaniu decyzji. Stowarzyszeni...Rozwiń
Celem stowarzyszenia jest wspomaganie ludzi w kształtowaniu dojrzałej wiary i osobowości w duchu chrześcijańskim oraz szerzenie misji miłości wyrażającej się w poszanowaniu godności osoby ludzkiej i budowaniu więzi braterskich. Stowarzyszenie prowadzi działalność na rzecz ogółu społeczności, to jest wszystkich ludzi, szanując jednocześnie prawo każdego człowieka, do którego kierowana jest oferta stowarzyszenia, do wolności i kierowania się własnym sumieniem w podejmowaniu decyzji. Stowarzyszenie realizuje swoje cele i zadania poprzez: 1) tworzenie wspólnot życia chrześcijańskiego, 2) tworzenie grup wzajemnej pomocy, w szczególności duchowej i materialnej, 3) organizowanie działalności szkoleniowej i oświatowej, a w szczególności prowadzenie szkół, przedszkoli, żłobków i świetlic, 4) działalność kulturalną i artystyczną, 5) organizowanie obozów, wczasów, wyjazdów, imprez kulturalno-oświatowych, na których będą propagowane wzorce życia chrześcijańskiego, 6) organizowanie spotkań, wykładów i konferencji, 7) organizowanie poradnictwa rodzinnego, psychologicznego, prawnego i duchowego, 8) prowadzenie działalności w zakresie opieki społecznej i zdrowotnej, 9) podejmowanie działań o charakterze resocjalizacyjnym, 10) organizowanie pomocy ubogim i akcji dobroczynnych, 11) podejmowanie działań propagujących publicznie system wartości i nauczanie Kościoła Katolickiego, 12) współdziałanie z innymi organizacjami o podobnych celach i zadaniach. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 136.690,50 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 1.068,00 zł
Razem 137.758,50 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku