JASTRZĘBSKA UROLOGIA

Jastrzębie Zdrój, Śląskie, Al. Jana Pawła II 7
KRS: 0000003483 , NIP: 6331923285 , REGON: 273622856

Cele statutowe

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 1. Pozyskiwanie środków na zakup, konserwację i naprawy aparatury medycznej, a także innego wyposażenia użytkowanego przez zakłady opieki zdrowotnej, zwłaszcza specjalizujące się w dziedzinie urologii. 2. Dokonywanie zakupów aparatury medycznej i innego wyposażenia przeznaczanych następnie do użytkowania przez zakłady opieki zdrowotnej, zwłaszcza specjalizujące się w dziedzinie urologii. 3. Organizowanie i upowszechnianie inicjatyw...Rozwiń
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 1. Pozyskiwanie środków na zakup, konserwację i naprawy aparatury medycznej, a także innego wyposażenia użytkowanego przez zakłady opieki zdrowotnej, zwłaszcza specjalizujące się w dziedzinie urologii. 2. Dokonywanie zakupów aparatury medycznej i innego wyposażenia przeznaczanych następnie do użytkowania przez zakłady opieki zdrowotnej, zwłaszcza specjalizujące się w dziedzinie urologii. 3. Organizowanie i upowszechnianie inicjatyw mających na celu poprawę wyposażenia i jednostek służby zdrowia w aparaturę medyczną, a także podniesienie ich ogólnego wyposażenia i standardu. 5. Organizowanie szkoleń, seminariów, konferencji dotyczących profilaktyki zdrowotnej oraz wiedzy medycznej, zwłaszcza w zakresie urologii. 6. Współdziałanie z innymi organizacjami pozarządowymi prowadzącymi zbliżoną działalność. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 287.559,90 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 0,00 zł
Razem 287.559,90 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku