STOWARZYSZENIE HOSPICJUM IM. ANNY OLSZEWSKIEJ W SKIERNIEWICACH

Skierniewice, Łódzkie, Trzcińska 18
KRS: 0000003362 , NIP: 8361634799 , REGON: 750202585
star star star star

Cele statutowe

A. Nieodpłatne udzielanie osobom chorym w terminalnej fazie choroby opieki medycznej, psychologicznej, socjalnej i duchowej przystosowanej do szczególnych potrzeb chorych, poprzez zespoły opieki domowej a po powstaniu stacjonarnego zakładu całodobowego także poprzez pobyt w tych placówkach na zasadach ustalonych regulaminem tego zakładu. B. Udzielanie pomocy psychologicznej i duchowej rodzinom chorych. C. Jednoczenie ludzi dobrej woli gotowych udzielać społecznie opieki i pomocy w zakresie o...Rozwiń
A. Nieodpłatne udzielanie osobom chorym w terminalnej fazie choroby opieki medycznej, psychologicznej, socjalnej i duchowej przystosowanej do szczególnych potrzeb chorych, poprzez zespoły opieki domowej a po powstaniu stacjonarnego zakładu całodobowego także poprzez pobyt w tych placówkach na zasadach ustalonych regulaminem tego zakładu. B. Udzielanie pomocy psychologicznej i duchowej rodzinom chorych. C. Jednoczenie ludzi dobrej woli gotowych udzielać społecznie opieki i pomocy w zakresie określonym powyżej. D. Działalność charytatywna, w szczególności na rzecz osób i rodzin dotkniętych chorobą nowotworową E. Ochrona i promocja zdrowia F. Promocja i organizacja wolontariatu. G. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób. H. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. I. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym. J. Działalność w zakresie opiekuńczo- pielęgnacyjnym. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 159.868,18 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 610.763,81 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 17.259,22 zł
Razem 787.891,21 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona