LUDOWY KLUB SPORTOWY "MAGÓRKA" CZERNICHÓW - TRESNA

CZERNICHÓW, Śląskie, SPACEROWA 7
KRS: 0000003232 , NIP: 5532193841 , REGON: 070593439

Cele statutowe

Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie działania klubu - stwarzanie możliwości aktywnego wypoczynku i uprawiania sportu - uczestniczenie we współzawodnictwie sportowym na wszystkich szczeblach - wychowanie dzieci i młodzieży przez kulturę fizyczną i sport - organizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych - prowadzenie działalności szkoleniowej - sprawowanie opieki wychowawczej i szkoleniowej nad członkami klubu - propagowanie zdrowego trybu życi...Rozwiń
Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie działania klubu - stwarzanie możliwości aktywnego wypoczynku i uprawiania sportu - uczestniczenie we współzawodnictwie sportowym na wszystkich szczeblach - wychowanie dzieci i młodzieży przez kulturę fizyczną i sport - organizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych - prowadzenie działalności szkoleniowej - sprawowanie opieki wychowawczej i szkoleniowej nad członkami klubu - propagowanie zdrowego trybu życia poprzez prowadzenie profilaktyki antyalkoholowej Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 50.211,00 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 0,68 zł
Razem 50.211,68 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność zlecona