STOWARZYSZENIE PROMOCJI ZDROWIA "ALERGOKOL" W RYBNIKU

Rybnik, Śląskie, 3 Maja 31
KRS: 0000002975 , NIP: 6422183730 , REGON: 272655150

Cele statutowe

Celem działania Stowarzyszenia jest wspieranie działalności profilaktycznej i leczniczej placówek służby zdrowia poprzez: -wspieranie działalności placówek służby zdrowia przez pomoc w wyposażeniu w nowoczesną aparaturę diagnostyczno-leczniczą oraz rozbudowę zaplecza techniczno-gospodarczego, -organizację ośrodka badań profilaktycznych, -pomoc w podnoszeniu kwalifikacji fachowego personelu medycznego, -wspieranie szeroko rozumianej rehabilitacji pracowników, emerytów i rencistów oraz ich ro...Rozwiń
Celem działania Stowarzyszenia jest wspieranie działalności profilaktycznej i leczniczej placówek służby zdrowia poprzez: -wspieranie działalności placówek służby zdrowia przez pomoc w wyposażeniu w nowoczesną aparaturę diagnostyczno-leczniczą oraz rozbudowę zaplecza techniczno-gospodarczego, -organizację ośrodka badań profilaktycznych, -pomoc w podnoszeniu kwalifikacji fachowego personelu medycznego, -wspieranie szeroko rozumianej rehabilitacji pracowników, emerytów i rencistów oraz ich rodzin. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 1.621.574,71 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 0,00 zł
Razem 1.621.574,71 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego