STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ CHORYCH "HOSPICJUM" W GLIWICACH

Gliwice, Śląskie, Ignacego Daszyńskiego 29
KRS: 0000001834 , NIP: 6312199262 , REGON: 272883276
star star star star star

Cele statutowe

1. Ochrona i promocja zdrowia, w szczególności zapewnienie opieki medycznej osobom ciężko i przewlekle chorym ze szczególnym uwzględnieniem osób chorych terminalnie. 2. Podejmowanie wszechstronnych i aktywnych działań mających na celu zaspokojenie wielorakich cielesnych, psychicznych i duchowych potrzeb osób chorych z niepoddającą się leczeniu przyczynowemu, zagrażającą życiu, postępującą chorobą oraz zapewnienie profesjonalnego wsparcia opiekunom w okresie choroby i osieroceniu po stracie blis...Rozwiń
1. Ochrona i promocja zdrowia, w szczególności zapewnienie opieki medycznej osobom ciężko i przewlekle chorym ze szczególnym uwzględnieniem osób chorych terminalnie. 2. Podejmowanie wszechstronnych i aktywnych działań mających na celu zaspokojenie wielorakich cielesnych, psychicznych i duchowych potrzeb osób chorych z niepoddającą się leczeniu przyczynowemu, zagrażającą życiu, postępującą chorobą oraz zapewnienie profesjonalnego wsparcia opiekunom w okresie choroby i osieroceniu po stracie bliskiej osoby. 3. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych. 4. Ratownictwo i ochrona ludności. 5. Promocja i organizacja wolontariatu. 6. Działalność charytatywna. 7. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych osób i rodzin. 8. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz aktywizacja społeczna osób starszych. 9. Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka. 10. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 8.809.034,15 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 3.440,65 zł
Działalność Gospodarcza 6.342,56 zł
Przychody Finansowe 11.316,39 zł
Pozostałe 305.212,19 zł
Razem 9.135.345,94 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona