STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE "RODZICE-DZIECIOM"

Rybnik, Śląskie, Św. Józefa 30
KRS: 0000001718 , NIP: 6420020366 , REGON: 271844423

Cele statutowe

1. organizowanie działalności naukowej, naukowo−technicznej, oświatowej; 2. organizowanie działalności kulturalnej, także w zakresie kultury fizycznej i sportu; 3. organizowanie działalności w zakresie ochrony środowiska; 4. wspieranie inicjatyw społecznych z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów; 5. wspieranie dobroczynności; 6. inicjowanie i wspieranie aktywności społecznej mieszkańców regionu; 7. tworzenie warunków dla duchowego, int...Rozwiń
1. organizowanie działalności naukowej, naukowo−technicznej, oświatowej; 2. organizowanie działalności kulturalnej, także w zakresie kultury fizycznej i sportu; 3. organizowanie działalności w zakresie ochrony środowiska; 4. wspieranie inicjatyw społecznych z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów; 5. wspieranie dobroczynności; 6. inicjowanie i wspieranie aktywności społecznej mieszkańców regionu; 7. tworzenie warunków dla duchowego, intelektualnego i fizycznego rozwoju swoich członków i ich rodzin; 8. rozwijanie uzdolnień twórczych i intelektualnych. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 3.894.403,41 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 12.172,59 zł
Pozostałe 36.997,42 zł
Razem 3.943.573,42 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność zlecona