GÓRNICZY KLUB SPORTOWY NAPRZÓD - 23 RYDUŁTOWY

Rydułtowy, Śląskie, Bema 126 C
KRS: 0000001681 , NIP: 6472232100 , REGON: 276927869
star star

Cele statutowe

Celem Górniczego Klubu Sportowego "Naprzód-23" Rydułtowy, jako organizacji społecznej, prowadzącej działalność odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego, jest przede wszystkim propagowanie, organizowanie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, zdrowego stylu życia wśród młodych mieszkańców naszego regionu, funkcjonowania według zasad fair-play oraz podejmowanie działań w zakresie edukacji i wychowania na rzecz ogółu społeczności, zwłaszcza dla swoich członków, mieszkańców Rydułtów i okoli...Rozwiń
Celem Górniczego Klubu Sportowego "Naprzód-23" Rydułtowy, jako organizacji społecznej, prowadzącej działalność odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego, jest przede wszystkim propagowanie, organizowanie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, zdrowego stylu życia wśród młodych mieszkańców naszego regionu, funkcjonowania według zasad fair-play oraz podejmowanie działań w zakresie edukacji i wychowania na rzecz ogółu społeczności, zwłaszcza dla swoich członków, mieszkańców Rydułtów i okolicznych miejscowości. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 329.149,60 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 55.274,18 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 21.768,33 zł
Razem 406.192,11 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego