KLUB SPORTOWY "CARBO-GLIWICE" W GLIWICACH

Gliwice, Śląskie, Lekarska 5
KRS: 0000001451 , NIP: 6310212389 , REGON: 271800236

Cele statutowe

Klub Sportowy " Carbo - Gliwice " w Gliwicach realizuje następujące cele: a) prowadzenie działalności sportowej i w zakresie kultury fizycznej, b) prowadzenie działalności szkoleniowej, wychowawczej, wspierającej i propagatorskiej w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji i turystyki, c) ochrony i promocji zdrowia oraz zdrowego stylu życia. Klub osiąga swoje cele m.in. poprzez: - organizowanie życia sportowego swoich członków i sympatyków, - prowadzenie szkoleń sportowych, - organ...Rozwiń
Klub Sportowy " Carbo - Gliwice " w Gliwicach realizuje następujące cele: a) prowadzenie działalności sportowej i w zakresie kultury fizycznej, b) prowadzenie działalności szkoleniowej, wychowawczej, wspierającej i propagatorskiej w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji i turystyki, c) ochrony i promocji zdrowia oraz zdrowego stylu życia. Klub osiąga swoje cele m.in. poprzez: - organizowanie życia sportowego swoich członków i sympatyków, - prowadzenie szkoleń sportowych, - organizowanie i udział w zawodach i imprezach sportowych, rekreacyjnych, ruchowych i turystycznych, - tworzenie warunków dla uprawiania kultury fizycznej, turystyki, sportu, amatorskiego i wyczynowego, rekreacji i rehabilitacji ruchowej, - popularyzowanie sportu, rekreacji, turystyki i rehabilitacji ruchowej wśród dzieci, młodzieży szkolnej i akademickiej, mieszkańców miasta Gliwice i Makroregionu Śląskiego, - rozwijanie wszystkich form współżycia koleżeńskiego i towarzyskiego wśród członków i sympatyków klubu przez organizowanie imprez towarzyskich, - kształtowanie postaw społecznie aprobowanych w środowisku klubowym i miejskim, - budowanie, remontowanie, modernizacja, eksploatowanie obiektów i urządzeń sportowych oraz towarzyszących. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 4.072,70 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 20.565,00 zł
Przychody Finansowe 49.840,00 zł
Pozostałe 152.515,00 zł
Razem 226.992,70 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona