FUNDACJA NA RZECZ POMOCY DZIECIOM Z GRODZIEŃSZCZYZNY

Białystok, Podlaskie, Świętojańska 24
KRS: 0000000291 , NIP: 5422697397 , REGON: 051983537
star star star star star

Cele statutowe

Cele statutowe Fundacji na rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny (zgodnie z Rozdziałem II paragraf 7 Statutu Fundacji na rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny: - Cel 1 - Udzielanie pomocy materialnej i niematerialnej dzieciom polskiego pochodzenia z Republiki Białoruś. - Cel 2 - Organizacja integracyjnego letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci polskiego pochodzenia z Republiki Białoruś oraz dzieci z polskich domów dziecka i placówek opieki społecznej. - Cel 3 - Skupianie wokół idei F...Rozwiń
Cele statutowe Fundacji na rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny (zgodnie z Rozdziałem II paragraf 7 Statutu Fundacji na rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny: - Cel 1 - Udzielanie pomocy materialnej i niematerialnej dzieciom polskiego pochodzenia z Republiki Białoruś. - Cel 2 - Organizacja integracyjnego letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci polskiego pochodzenia z Republiki Białoruś oraz dzieci z polskich domów dziecka i placówek opieki społecznej. - Cel 3 - Skupianie wokół idei Fundacji osób w kraju i za granicą. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 1.188.832,19 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 0,00 zł
Razem 1.188.832,19 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona