TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZABYTKAMI ODDZIAŁ W CZERSKU

Czersk, Mazowieckie, Plac Tysiąclecia 14
KRS: 0000050512 , NIP: 1230913383 , REGON: 015164158
star star

Cele statutowe

Celem TOWARZYSTWA OPIEKI NAD ZABYTKAMI ODDZIAŁ W CZERSKU jest podejmowanie działań i realizowanie przedsięwzięć zmierzających do ochrony zabytków i krajobrazu kulturowego oraz pobudzanie inicjatywy społecznej na rzecz ochrony i opieki nad zabytkami. Nadrzędnym celem jest promocja regionu Urzecza o bogatych tradycjach historycznych i kulturowych, upowszechnianie wiedzy o regionie Urzecze a także roli Czerska jako jednego z ważniejszych ośrodków osadniczych i kulturotwórczych na Mazowszu i w Polsc...Rozwiń
Celem TOWARZYSTWA OPIEKI NAD ZABYTKAMI ODDZIAŁ W CZERSKU jest podejmowanie działań i realizowanie przedsięwzięć zmierzających do ochrony zabytków i krajobrazu kulturowego oraz pobudzanie inicjatywy społecznej na rzecz ochrony i opieki nad zabytkami. Nadrzędnym celem jest promocja regionu Urzecza o bogatych tradycjach historycznych i kulturowych, upowszechnianie wiedzy o regionie Urzecze a także roli Czerska jako jednego z ważniejszych ośrodków osadniczych i kulturotwórczych na Mazowszu i w Polsce. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 152.699,50 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 0,00 zł
Razem 152.699,50 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona