STOWARZYSZENIE "NASZA CHOSZCZÓWKA"

Warszawa, Mazowieckie, Łuczywo 18
KRS: 0000050198 , NIP: 5242446191 , REGON: 017417327

Cele statutowe

Celem towarzystwa jest wyzwalanie i wspieranie inicjatyw społecznych zmierzających do wzbogacenia możliwości edukacji i wychowania dzieci, młodzieży i dorosłych oraz tworzenia warunków ich pełnego rozwoju intelektualnego i fizycznego. Stowarzyszenie ma też na celu wspomaganie organizacyjno-rzeczowe wszelkich działań zmierzających do rozwoju infrastruktury, ze szczególnym uwzględnieniem kanalizacji i dróg, wspieranie świadomego ekologicznie zagospodarowania terenów zielonych, poprawy bezpieczeńst...Rozwiń
Celem towarzystwa jest wyzwalanie i wspieranie inicjatyw społecznych zmierzających do wzbogacenia możliwości edukacji i wychowania dzieci, młodzieży i dorosłych oraz tworzenia warunków ich pełnego rozwoju intelektualnego i fizycznego. Stowarzyszenie ma też na celu wspomaganie organizacyjno-rzeczowe wszelkich działań zmierzających do rozwoju infrastruktury, ze szczególnym uwzględnieniem kanalizacji i dróg, wspieranie świadomego ekologicznie zagospodarowania terenów zielonych, poprawy bezpieczeństwa mieszkańców, a zwłaszcza dzieci. Celem stowarzyszenia jest również: 1) ochrona walorów krajobrazowych, środowiskowych i zieleni na terenie dzielnicy białołęka w warszawie ze szczególnym uwzględnieniem starorzecza wisły, należącego do obszaru natura 2000, 2) ochrona siedlisk przyrodniczych występujących na terenie dzielnicy białołęka w warszawie, 3) utrzymywanie ciągłości istnienia gatunków roślin, zwierząt, ptaków wraz z ich siedliskami, przez ich ochronę lub przywracanie do właściwego stanu, gdy zostały zdegradowane przemysłową działalnością człowieka. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 66.915,85 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 21.600,94 zł
Razem 88.516,79 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność zlecona