DOLNOŚLĄSKA FUNDACJA ROZWOJU OCHRONY ZDROWIA

Wrocław, Dolnośląskie, Lotnicza 37
KRS: 0000050135 , NIP: 8991772534 , REGON: 005950309

Cele statutowe

Celem Fundacji jest działalność charytatywna i społeczna na rzecz ogółu społeczności oraz udzielanie pomocy w rozwijaniu ochrony zdrowia, a w szczególności przyczynianie się do: - wykorzystania środków materialnych i finansowych dla utrzymania i rozwoju obiektów służby zdrowia, - polepszanie zaopatrzenia służby zdrowia w środki lecznicze, aparaturę diagnostyczną, terapeutyczną i inne niezbędne urządzenia i materiały służące utrzymaniu i poprawie stanu higienicznego - rozwoju wiedzy medycznej...Rozwiń
Celem Fundacji jest działalność charytatywna i społeczna na rzecz ogółu społeczności oraz udzielanie pomocy w rozwijaniu ochrony zdrowia, a w szczególności przyczynianie się do: - wykorzystania środków materialnych i finansowych dla utrzymania i rozwoju obiektów służby zdrowia, - polepszanie zaopatrzenia służby zdrowia w środki lecznicze, aparaturę diagnostyczną, terapeutyczną i inne niezbędne urządzenia i materiały służące utrzymaniu i poprawie stanu higienicznego - rozwoju wiedzy medycznej i technicznej, podnoszenia kwalifikacji kadry w tych dziedzinach - zapobiegania chorobom, zwłaszcza społecznym i urazom, udzielanie pomocy przy rehabilitacji ich skutków, - popularyzacji działalności osób prawnych, które wspierają finansowo realizacje zadań statutowych Fundacji Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 38.215.755,59 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 2.337.034,56 zł
Pozostałe 573.369,21 zł
Razem 41.126.159,36 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku