FUNDACJA AKTYWIZACJA

WARSZAWA, Mazowieckie, UL. TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO 9
KRS: 0000049694 , NIP: 5271311973 , REGON: 006229672
star star star star

Cele statutowe

Cel statutowy: Usamodzielnienie i poprawa jakości życia osób z niepełnosprawnościami poprzez zintegrowane działania aktywizacyjne, zmianę postaw otoczenia oraz wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych. Cel strategiczny: Wzmocnienie potencjału Fundacji jako instytucji kreującej i realizującej politykę państwa wobec osób z niepełnosprawnościami. Cele, statutowy oraz strategiczny, realizowane były poprzez projekty: a) aktywizacji zawodowej i społecznej, b) dotyczące kompetencji...Rozwiń
Cel statutowy: Usamodzielnienie i poprawa jakości życia osób z niepełnosprawnościami poprzez zintegrowane działania aktywizacyjne, zmianę postaw otoczenia oraz wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych. Cel strategiczny: Wzmocnienie potencjału Fundacji jako instytucji kreującej i realizującej politykę państwa wobec osób z niepełnosprawnościami. Cele, statutowy oraz strategiczny, realizowane były poprzez projekty: a) aktywizacji zawodowej i społecznej, b) dotyczące kompetencji IT, c) badawczo–rozwojowe, d) rzecznicze. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 20.468.822,29 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 222.143,04 zł
Przychody Finansowe 0,05 zł
Pozostałe 499.308,32 zł
Razem 21.190.273,70 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona