TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ 41 HARCERSKIEJ DRUŻYNY ŻEGLARSKIEJ "TOP-41"

Opole, Opolskie, Żeromskiego 4/3
KRS: 0000049530 , NIP: 7542336059 , REGON: 531254784

Cele statutowe

§ 8 Statutu: celem Towarzystwa jest : 1. Propagowanie wszechstronnego, duchowego i fizycznego rozwoju młodzieży, a szczególnie w zakresie szeroko pojętej kultury mary¬nistycznej, sportów wodnych i żeglarstwa. 2. Promocja i organizacja wolontariatu szczególnie w obszarze wychowania dzieci i młodzieży. 3. Podejmowanie działań na rzecz oświaty i wychowania ze szczególnym uwzględnieniem dorobku światowego skautingu. 4. Podtrzymywanie tradycji narodowej oraz rozwoju świadomości obywatelskiej i...Rozwiń
§ 8 Statutu: celem Towarzystwa jest : 1. Propagowanie wszechstronnego, duchowego i fizycznego rozwoju młodzieży, a szczególnie w zakresie szeroko pojętej kultury mary¬nistycznej, sportów wodnych i żeglarstwa. 2. Promocja i organizacja wolontariatu szczególnie w obszarze wychowania dzieci i młodzieży. 3. Podejmowanie działań na rzecz oświaty i wychowania ze szczególnym uwzględnieniem dorobku światowego skautingu. 4. Podtrzymywanie tradycji narodowej oraz rozwoju świadomości obywatelskiej i kulturowej. 5. Ochrona dóbr kultury ze szczególnym uwzględnieniem zabytków techniki marynistycznej. 6. Działalność umożliwiająca udział w zorganizowanych formach uprawiania turystyki, sportów wodnych i innych form krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży. 7. Pozafinansowa działalność charytatywna na rzecz dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 55.658,56 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 162.353,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 7.374,16 zł
Razem 225.385,72 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona