LĘBORSKIE KATOLICKIE STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "ISKIERKA NADZIEI"

Lębork, Pomorskie, Bol. Krzywoustego 1/214
KRS: 0000048186 , NIP: 8411552892 , REGON: 771296160
star

Cele statutowe

Niesienie pomocy duchowej i materialnej osobom niepełnosprawnym, chorym i zagubionym w życiu oraz członkom ich rodzin i opiekunom w oparciu o społeczną naukę kościoła
Zweryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 29.356,00 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 0,00 zł
Razem 29.356,00 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego