OSTRÓDZKIE TOWARZYSTWO MUZYCZNE IM.MAKSYMILIANA KUBACKIEGO W OSTRÓDZIE

Ostróda, Warmińsko-mazurskie, 1000-Lecia 3
KRS: 0000047896 , NIP: 7411468151 , REGON: 510317110
star star

Cele statutowe

Działalność edukacyjna, artystyczno - kulturalna, upowszechnianie kultury muzycznej, kształcenie i doskonalenie uzdolnień muzycznych wśród młodych ludzi i całego społeczeństwa. Celem Organizacji jest działalność artystyczno - kulturalna, upowszechnianie kultury muzycznej, kształcenie i doskonalenie uzdolnień muzycznych wśród społeczeństwa. - Prace nad upowszechnianiem i rozwojem życia muzycznego na Ziemi Ostródzkiej. - Kształcenie świadomości artystycznej członków stowarzyszenia. - Opieka n...Rozwiń
Działalność edukacyjna, artystyczno - kulturalna, upowszechnianie kultury muzycznej, kształcenie i doskonalenie uzdolnień muzycznych wśród młodych ludzi i całego społeczeństwa. Celem Organizacji jest działalność artystyczno - kulturalna, upowszechnianie kultury muzycznej, kształcenie i doskonalenie uzdolnień muzycznych wśród społeczeństwa. - Prace nad upowszechnianiem i rozwojem życia muzycznego na Ziemi Ostródzkiej. - Kształcenie świadomości artystycznej członków stowarzyszenia. - Opieka nad rozwojem działalności absolwentów szkół i ognisk muzycznych. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 636.663,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 2.034,70 zł
Razem 638.697,70 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność zlecona