STOWARZYSZENIE LEKARZE NADZIEI

Kraków, Małopolskie, Al.pokoju 7
KRS: 0000047746 , NIP: 6760115628 , REGON: 350566242
star star

Cele statutowe

DZIAŁALNOŚĆ W SFERZE ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE: 1. NIESIENIA POMOCY SPOŁECZNEJ, W TYM POMOCY RODZINOM I OSOBOM W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ ORAZ WYRÓWNYWANIA SZANS TYCH RODZIN I OSÓB 2. NIESIENIA POMOCY MEDYCZNEJ LUDNOŚCI W ZAGROŻENIU ZDROWIA I ŻYCIA W ZWIĄZKU Z KLĘSKAMI ŻYWIOŁOWYMI, KATASTROFAMI, KONFLIKTAMI WOJENNYMI I UCHODŹSTWEM, A PONADTO WSZYSTKIM OSOBOM CIERPIĄCYM FIZYCZNIE I MORALNIE Z POWODU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI, A TAKŻE Z POWODU PATOLOGII SPOŁECZNYCH, JAK SKRAJNE UBÓSTWO, BEZDOMNOŚĆ...Rozwiń
DZIAŁALNOŚĆ W SFERZE ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE: 1. NIESIENIA POMOCY SPOŁECZNEJ, W TYM POMOCY RODZINOM I OSOBOM W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ ORAZ WYRÓWNYWANIA SZANS TYCH RODZIN I OSÓB 2. NIESIENIA POMOCY MEDYCZNEJ LUDNOŚCI W ZAGROŻENIU ZDROWIA I ŻYCIA W ZWIĄZKU Z KLĘSKAMI ŻYWIOŁOWYMI, KATASTROFAMI, KONFLIKTAMI WOJENNYMI I UCHODŹSTWEM, A PONADTO WSZYSTKIM OSOBOM CIERPIĄCYM FIZYCZNIE I MORALNIE Z POWODU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI, A TAKŻE Z POWODU PATOLOGII SPOŁECZNYCH, JAK SKRAJNE UBÓSTWO, BEZDOMNOŚĆ I UZALEŻNIENIA 3. DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH 4. MOBILIZOWANIA WSZELKICH MOŻLIWYCH ŚRODKÓW POMOCY HUMANITARNEJ, MEDYCZNEJ I MATERIALNEJ 5. OPRACOWYWANIA I REALIZACJI PROGRAMÓW PROFILAKTYKI I OCHRONY LUDNOŚCI PRZED UTRATĄ ZDROWIA LUB ŻYCIA ORAZ SZCZEGÓLNIE PROMOCJI ZDROWIA WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY 6. ZWRACANIA UWAGI SPOŁECZEŃSTWA NA POJAWIAJĄCE SIĘ PROBLEMY BĘDĄCE PRZEDMIOTEM STATUTOWYCH ZAINTERESOWAŃ STOWARZYSZENIA Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 816.372,95 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 1.253,34 zł
Razem 817.626,29 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona