FUNDACJA "MALWA"

Warszawa, Mazowieckie, Józefa Balcerzaka 2
KRS: 0000046916 , NIP: 1180920888 , REGON: 011058241

Cele statutowe

1. BUDOWA I PROWADZENIE DOMU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE. DOM FUNDACJI "MALWA" BĘDZIE ZASPOKAJAĆ POTRZEBY BYTOWE ZDROWOTNE MIESZKAŃCÓW TAKIE JAK: (A) MIEJSCE ZAMIESZKANIA, WYPOSAŻENIE W NIEZBĘDNE MEBLE, POŚCIEL I BIELIZNĘ POŚCIELOWĄ ORAZ ŚRODKI UTRZYMANIA HIGIENY OSOBISTEJ, (B) WYŻYWIENIE, RÓWNIEŻ DIETETYCZNE ZGODNIE ZE WSKAZÓWKAMI LEKARZA, W RAMACH OBOWIĄZUJĄCYCH NORM ŻYWIENIOWYCH, (C) OPIEKĘ LEKARSKĄ I PIELĘGNIARSKĄ, (D) ZABIEGI USPRAWNIANIA LECZNICZEGO W MIARĘ MOŻLIWOŚCI...Rozwiń
1. BUDOWA I PROWADZENIE DOMU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE. DOM FUNDACJI "MALWA" BĘDZIE ZASPOKAJAĆ POTRZEBY BYTOWE ZDROWOTNE MIESZKAŃCÓW TAKIE JAK: (A) MIEJSCE ZAMIESZKANIA, WYPOSAŻENIE W NIEZBĘDNE MEBLE, POŚCIEL I BIELIZNĘ POŚCIELOWĄ ORAZ ŚRODKI UTRZYMANIA HIGIENY OSOBISTEJ, (B) WYŻYWIENIE, RÓWNIEŻ DIETETYCZNE ZGODNIE ZE WSKAZÓWKAMI LEKARZA, W RAMACH OBOWIĄZUJĄCYCH NORM ŻYWIENIOWYCH, (C) OPIEKĘ LEKARSKĄ I PIELĘGNIARSKĄ, (D) ZABIEGI USPRAWNIANIA LECZNICZEGO W MIARĘ MOŻLIWOŚCI DOMU, (E) TERAPIĘ ZAJĘCIOWĄ I KSZTAŁCENIE PRAKTYCZNE, (F) DOSTĘP DO KULTURY OŚWIATY, REKREACJI, (G) SPOKÓJ I BEZPIECZEŃSTWO NA TERENIE DOMU ORAZ OPIEKĘ W CZASIE ORGANIZOWANYCH ZAJĘĆ POZA DOMEM. ORAZ UMOŻLIWI ROZWÓJ ICH OSOBOWOŚCI Z UWZGLĘDNIENIEM STOPNIA PSYCHICZNEJ I FIZYCZNEJ SPRAWNOŚCI MIESZKAŃCÓW, PRAWA DO INTYMNEGO I GODNEGO ŻYCIA, OCHRONY ICH DÓBR OSOBISTYCH ORAZ ZACHOWANIA MOŻLIWEGO STOPNIA SAMODZIELNOŚCI. 2. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ SZERSZEGO ŚRODOWISKA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I OSÓB W PODESZŁYM WIEKU OBEJMUJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI TERAPEUTYCZNEJ, EDUKACYJNEJ KULTURALNEJ, SPORTOWEJ, REHABILITACYJNEJ ORAZ PRZECIWDZIAŁANIE SPOŁECZNEMU WYKLUCZENIU Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 871.801,79 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 20.673,87 zł
Razem 892.475,66 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona