OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W FALNIOWIE

Falniów, Małopolskie, Falniów 55
KRS: 0000046857 , NIP: 6591411174 , REGON: 357200923
star star star

Cele statutowe

Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym kierunku z instytucjami i stowarzyszeniami. Udział w akcjach ratowniczych. Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach oraz sposoby ochrony przed nimi. Uczestniczenie i repezentowanie osp w organach samorządowych i przedstawicielskich. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej.
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 16.770,80 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 36.886,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 0,00 zł
Razem 53.656,80 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność zlecona