KĘTRZYŃSKIE STOWARZYSZENIE INTEGRACJI SPOŁECZNEJ - KLUB ABSTYNENTA "DROMADER"

Kętrzyn, Warmińsko-mazurskie, Miejska 7/14
KRS: 0000046696 , NIP: 7421898516 , REGON: 510840395
star star star

Cele statutowe

1. Kształtowanie u swoich członków trwałych dążeń do całkowitego powstrzymywania się od picia wszelkich napojów alkoholowych, używania środków zmieniających nastrój oraz stwarzania warunków do wytrwania w trzeźwości - profilaktyka iii stopnia. 2. Rozwijanie u członków klubu pożytecznych i satysfakcjonujących zainteresowań. 3. Udzielanie członkom klubu i ich rodzinom pomocy w trudnych sytuacjach życiowych, także osobom spoza klubu w podjęciu leczenia odwykowego. 4. Propagowanie idei trzeźwości po...Rozwiń
1. Kształtowanie u swoich członków trwałych dążeń do całkowitego powstrzymywania się od picia wszelkich napojów alkoholowych, używania środków zmieniających nastrój oraz stwarzania warunków do wytrwania w trzeźwości - profilaktyka iii stopnia. 2. Rozwijanie u członków klubu pożytecznych i satysfakcjonujących zainteresowań. 3. Udzielanie członkom klubu i ich rodzinom pomocy w trudnych sytuacjach życiowych, także osobom spoza klubu w podjęciu leczenia odwykowego. 4. Propagowanie idei trzeźwości poza środowiskiem klubowym, zwłaszcza oddziaływanie swoim przykładem i doświadczeniem na grupy społeczne i jednostki nieświadome groźby uzależnienia alkoholowego, nadmiernego i szkodliwego picia alkoholu, nadużywania środków psychotropowych i zmieniających nastrój. 5. Profilaktyka i praca z młodzieżą. 6. Propagowanie i organizacja zdrowych form spędzania czasu wolnego. 7. Działania na rzecz poprawy warunków terapii i lecznictwa. 8. Działania w kierunku zwiększania dostępności terapii i pomocy psychologicznej. 9. Współpraca z organizacjami, instytucjami, osobami prawnymi i cywilnymi, których zadania i cele są zbieżne z przedstawionymi powyżej. 10. Współpraca w zakresie realizacji programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w ramach: -narodowego programu -wojewódzkiego programu -powiatowego programu -gminnego programu. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 41.991,34 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 630,80 zł
Razem 42.622,14 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność zlecona