SAMARYTAŃSKIE TOWARZYSTWO IM. JANA PAWŁA II W ZAKLICZYNIE

Zakliczyn, Małopolskie, Grabina 11
KRS: 0000045985 , NIP: 8691213279 , REGON: 850323162
star star star star star

Cele statutowe

1) niesienie pomocy we wszystkich sprawach osobom tego potrzebującym, ludziom starym, chorym, opuszczonym, bezdomnym, dzieciom z rodzin patologicznych i ubogich, niepełnosprawnym, bezrobotnym i zagrożonym bezrobociem, dotkniętym klęskami żywiołowymi, 2) uświadamianie społeczeństwa o ciążącej na nim odpowiedzialności za innych, 3) wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży pochodzącej ze środowisk wiejskich, 4) wspomaganie samorządowych placówek oświatowych w zakresie poprawy jakośc...Rozwiń
1) niesienie pomocy we wszystkich sprawach osobom tego potrzebującym, ludziom starym, chorym, opuszczonym, bezdomnym, dzieciom z rodzin patologicznych i ubogich, niepełnosprawnym, bezrobotnym i zagrożonym bezrobociem, dotkniętym klęskami żywiołowymi, 2) uświadamianie społeczeństwa o ciążącej na nim odpowiedzialności za innych, 3) wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży pochodzącej ze środowisk wiejskich, 4) wspomaganie samorządowych placówek oświatowych w zakresie poprawy jakości edukacji na obszarach wiejskich, 5) wspieranie edukacji uzdolnionej i utalentowanej młodzieży wiejskiej, 6) aktywizowanie środowisk wiejskich i bezrobotnych poprzez uświadamianie potrzeby i organizowanie edukacji ustawicznej, 7) przeciwdziałanie patologiom wśród dzieci i młodzieży oraz wspomaganie rodzin niewydolnych wychowawczo, 8) wzbudzanie wśród młodzieży poczucia samarytańskiego obowiązku niesienia pomocy, 9) propagowanie szeroko pojętej pomocy innym, 10) współpraca ze wszystkimi instytucjami i organizacjami poprzez wymianę doświadczeń, popieranie ich działalności i wspólne przedsięwzięcia w zakresie niesienia pomocy innym, 11) rozwijanie kontaktów i współpraca między społeczeństwami, w zakresie działalności statutowej, 12) udzielanie świadczeń zdrowotnych i promocja zdrowia. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 89.242,16 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 3.065.687,06 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 2.625,27 zł
Pozostałe 70.689,25 zł
Razem 3.228.243,74 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona