WARMIŃSKO-MAZURSKIE STOWARZYSZENIE CHORYCH NA SM W EŁKU

Ełk, Warmińsko-mazurskie, Gen. Bora-Komorowskiego 14/6
KRS: 0000045809 , NIP: 8481604482 , REGON: 790234714

Cele statutowe

1. Działalność na rzecz ochrony i promocji zdrowia. 2. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. 3. Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych. 4. Usprawnienie procesu rehabilitacji fizycznej np. Przyspieszenie terminów wykonania zabiegów. 5. Wsparcie wzajemne - kontakty wzajemne chorych. 6. Wsparcie dla rodzin chorych na sm i edukacja tych rodzin. 7. Organizowanie spotkań ze specjalistami różnych, istotnych dla chorych dziedzin (lekarze, psycholodz...Rozwiń
1. Działalność na rzecz ochrony i promocji zdrowia. 2. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. 3. Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych. 4. Usprawnienie procesu rehabilitacji fizycznej np. Przyspieszenie terminów wykonania zabiegów. 5. Wsparcie wzajemne - kontakty wzajemne chorych. 6. Wsparcie dla rodzin chorych na sm i edukacja tych rodzin. 7. Organizowanie spotkań ze specjalistami różnych, istotnych dla chorych dziedzin (lekarze, psycholodzy, zielarze, księża, itp. ) - wsparcie i rozwój psychiczny. 8. Edukacja społeczeństwa do pozytywnego "Normalnego" postrzegania chorych na sm. 9. Wspieranie inicjatyw tworzenia domów dziennego pobytu. 10. Niwelacja barier architektonicznych. 11. Kontakty ze stowarzyszeniami o zbliżonym charakterze w kraju i za granicą (wymiana doświadczeń). Zwiń
Zweryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 26.625,90 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 1,27 zł
Razem 26.627,17 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność zlecona