MIEJSKI KLUB SPORTOWY "START" W NIDZICY

Nidzica, Warmińsko-mazurskie, Polna 7
KRS: 0000045439 , NIP: 9840070562 , REGON: 001349905

Cele statutowe

Cele: 1. Zapewnienie udziału w sporcie wyczynowym. 2. Kształtowanie wartości fizycznych i moralnych wśród sportowców. 3. Uprawianie sportu, poprawy kultury i sprawności fizycznej przez osoby w każdym wieku. 4. Propagowanie aktywnej formy spędzania wolnego czasu i zdrowego stylu życia. 5. Organizowanie imprez i widowisk sportowych. 6. Popularyzowanie i rozwój piłki nożnej oraz innych dziedzin sportowych. 7. Realizowanie programów szkolenia sportowego. 8. Upowszechnianie sportu osób niepeł...Rozwiń
Cele: 1. Zapewnienie udziału w sporcie wyczynowym. 2. Kształtowanie wartości fizycznych i moralnych wśród sportowców. 3. Uprawianie sportu, poprawy kultury i sprawności fizycznej przez osoby w każdym wieku. 4. Propagowanie aktywnej formy spędzania wolnego czasu i zdrowego stylu życia. 5. Organizowanie imprez i widowisk sportowych. 6. Popularyzowanie i rozwój piłki nożnej oraz innych dziedzin sportowych. 7. Realizowanie programów szkolenia sportowego. 8. Upowszechnianie sportu osób niepełnosprawnych i ich integracja społeczna. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 343.792,00 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 0,00 zł
Razem 343.792,00 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność zlecona