STOWARZYSZENIE LUDZI Z EPILEPSJĄ, NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH PRZYJACIÓŁ "KONICZYNKA"

Poznań, Wielkopolskie, Swoboda 22/24
KRS: 0000045005 , NIP: 7811362410 , REGON: 630265995
star star star

Cele statutowe

Cele Statutowe Stowarzyszenia: -udzielanie pomocy osobom chorym na epilepsję i niepełnosprawnym oraz współdziałanie w procesie ich leczenia, rehabilitacji, terapii, aktywizacji społecznej i zawodowej a także pomoc dążeniu do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie, -niesienie pomocy oraz udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym oraz chorym na epilepsję, a także integracja osób, środowisk i instytucji wyrażających wolę działania na rzecz osób dotkniętych epilepsją i niepełnosprawnych, -r...Rozwiń
Cele Statutowe Stowarzyszenia: -udzielanie pomocy osobom chorym na epilepsję i niepełnosprawnym oraz współdziałanie w procesie ich leczenia, rehabilitacji, terapii, aktywizacji społecznej i zawodowej a także pomoc dążeniu do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie, -niesienie pomocy oraz udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym oraz chorym na epilepsję, a także integracja osób, środowisk i instytucji wyrażających wolę działania na rzecz osób dotkniętych epilepsją i niepełnosprawnych, -reprezentowanie swoich członków i występowanie w obronie ich praw, godności i interesów, -tworzenie i prowadzenie ośrodków wspomagających opiekę i rehabilitację osób niepełnosprawnych oraz placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, świadczenie przez całą dobę usług zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, -tworzenie i prowadzenie ośrodków szkoleniowych, -inspirowanie i prowadzenie działalności naukowo - badawczej zmierzającej do podniesienia stanu wiedzy o epilepsji oraz problemach ludzi niepełnosprawnych, -tworzenie formacji wolontariuszy, których celem byłoby udzielanie członkom wszechstronnej pomocy w rozwiązywaniu różnych problemów życia codziennego, -prowadzenie działań profilaktyczno-zapobiegawczych niepowodzeniom osobistym i zawodowym w środowisku ludzi chorych na epilepsję i niepełnosprawnych, -pomoc materialna i prawna oraz wsparcie duchowe osób niepełnosprawnych i chorych na epilepsję, -prowadzenie działalności szkoleniowej, organizowanie i uczestniczenie w sympozjach, seminariach oraz udział w audycjach radiowych i telewizyjnych, -wydawanie własnego specjalistycznego czasopisma i samodzielnych publikacji. -organizowanie imprez o charakterze charytatywnym jak konkursy,aukcje, loterie, i zbiórki publiczne w formie darowizn pieniężnych, -inspirowanie i prowadzenie przedsięwzięć integrujących członków stowarzyszenia takich jak imprezy o charakterze kulturalnym i towarzysko integracyjnym. -organizowaniu imprez o charakterze charytatywnym jak konkursy, aukcje, loterie i zbiórki publiczne w formie darowizn pieniężnych, -inspirowanie i prowadzenie działalności naukowo-badawczej zmierzającej do podniesienia stanu wiedzy o epilepsji oraz problemach ludzi niepełnosprawnych. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 1.620.763,69 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 38.040,50 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 132.821,48 zł
Razem 1.791.625,67 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona