STOWARZYSZENIE EDUKACYJNE "GIMNAZJUM 2000"

Golina, Wielkopolskie, Jarocińska 32
KRS: 0000044799 , NIP: 6171974031 , REGON: 250994975

Cele statutowe

Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczności, w szczególności w zakresie: a) nauki, edukacji, oświaty i wychowania, b) krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, c) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, d) upowszechniania kultury fizycznej i sportu, e) wspomaganie innych organizacji pozarządowych w zakresie ich działalności statutowej.
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 55.400,70 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 0,00 zł
Razem 55.400,70 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność zlecona