KALISKI KLUB "AMAZONKI"

Kalisz, Wielkopolskie, Staszica 28 A
KRS: 0000044163 , NIP: 6181804164 , REGON: 250674934

Cele statutowe

Celem statutowym organizacji jest: - reprezentowanie interesów kobiet w trakcie leczenia i po leczeniu raka piersi; - rehabilitacja fizyczna i psychiczna kobiet w trakcie leczenia i po leczeniu raka piersi; - profilaktyka choroby nowotworowej piersi; - pomoc kobietom po leczeniu raka piersi w powrocie do pracy zawodowej, życia rodzinnego, małżeńskiego i funkcjonowania w społeczeństwie; - wspieranie psychiczne kobiet w trakcie leczenia i po leczeniu choroby nowotworowej; - zaznajamianie spo...Rozwiń
Celem statutowym organizacji jest: - reprezentowanie interesów kobiet w trakcie leczenia i po leczeniu raka piersi; - rehabilitacja fizyczna i psychiczna kobiet w trakcie leczenia i po leczeniu raka piersi; - profilaktyka choroby nowotworowej piersi; - pomoc kobietom po leczeniu raka piersi w powrocie do pracy zawodowej, życia rodzinnego, małżeńskiego i funkcjonowania w społeczeństwie; - wspieranie psychiczne kobiet w trakcie leczenia i po leczeniu choroby nowotworowej; - zaznajamianie społeczeństwa przez środki masowego przekazu z problematyką kobiet dotkniętych chorobą nowotworową piersi i możliwościami ich powrotu do normalnego życia. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 165.422,30 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 56.260,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 23.869,23 zł
Razem 245.551,53 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona