LUDOWY KLUB SPORTOWY PIOTROWICE

Piotrowice, Małopolskie, Kościelna 10
KRS: 0000043461 , NIP: 5491959759 , REGON: 072120277

Cele statutowe

Rozwój różnych dyscyplin sportu oraz stałe podnoszenie jego poziomu. Organizowanie masowych imprez rekreacyjnych oraz turystycznych. Czynny udział w życiu kulturalnym, gospodarczym i społecznym oraz podnoszenie poziomu kulturalnego i sportowego członków.
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 71.285,42 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 0,01 zł
Razem 71.285,43 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność zlecona