MIĘDZYSZKOLNY KLUB LEKKOATLETYCZNY "SPARTA" W STALOWEJ WOLI

Stalowa Wola, Podkarpackie, Staszica 2
KRS: 0000043375 , NIP: 8651184347 , REGON: 001075448
star star star star

Cele statutowe

Celem działalności klubu jest: 1. Uprawianie lekkiej atletyki w formie wypoczynkowej i rekreacyjnej. 2. Propagowanie sportu i rekreacji oraz zdrowotnych i wychowawczych wartości sportu. 3. Wychowywanie członków klubu w duchu patriotyzmu. 4. Rozwijanie wśród członków klubu zasad koleżeństwa i przyjaźni oraz dbałość o ich doskonalenie umysłowe, moralne i kulturalne. 5. Budowa, rozbudowa i modernizacja obiektów służących lekkiej atletyce i całemu sportowi na terenie działania klubu.Rozwiń
Celem działalności klubu jest: 1. Uprawianie lekkiej atletyki w formie wypoczynkowej i rekreacyjnej. 2. Propagowanie sportu i rekreacji oraz zdrowotnych i wychowawczych wartości sportu. 3. Wychowywanie członków klubu w duchu patriotyzmu. 4. Rozwijanie wśród członków klubu zasad koleżeństwa i przyjaźni oraz dbałość o ich doskonalenie umysłowe, moralne i kulturalne. 5. Budowa, rozbudowa i modernizacja obiektów służących lekkiej atletyce i całemu sportowi na terenie działania klubu. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 58.076,10 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 0,00 zł
Razem 58.076,10 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność zlecona