OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W OSTROROGU

Ostroróg, Wielkopolskie, Jana Ostroroga 8
KRS: 0000042707 , NIP: 7871960149 , REGON: 634192313
star

Cele statutowe

1. Zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożarów, klęsk żywiołowych lub innego miejscowego zagrożenia oraz współdziałanie w tym zakresie z państwową strażą pożarną 2. Udział w akcjach ratowniczych, mających na celu ochronę życia, zdrowia oraz mienia podczas: 1/ walki z pożarami i innymi klęskami żywiołowymi 2/ ratownictwa technicznego 3/ ratownictwa chemicznego oraz pomocniczych czynności ratowniczych, podczas działania państwowej straży pożarnej lub innych służb ratowniczych 3. Uświ...Rozwiń
1. Zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożarów, klęsk żywiołowych lub innego miejscowego zagrożenia oraz współdziałanie w tym zakresie z państwową strażą pożarną 2. Udział w akcjach ratowniczych, mających na celu ochronę życia, zdrowia oraz mienia podczas: 1/ walki z pożarami i innymi klęskami żywiołowymi 2/ ratownictwa technicznego 3/ ratownictwa chemicznego oraz pomocniczych czynności ratowniczych, podczas działania państwowej straży pożarnej lub innych służb ratowniczych 3. Uświadamianie ludności o potrzebie i sposobach ochrony przed pożarami, klęskami żywiołowymi lub innymi miejscowymi zagrożeniami oraz przygotowanie jej do udziału w ochronie przeciwpożarowej 4. Udział w obronie cywilnej 5. Rozwijanie wśród członków osp zainteresowań w dziedzinie kultury oświaty i sportu 6. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz niniejszego statutu. Zwiń
Zweryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 16.202,00 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 18.257,00 zł
Razem 34.459,00 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego