LUDOWY KLUB SPORTOWY ZARSZYN

Posada Zarszyńska, Podkarpackie, Sportowa 5
KRS: 0000042555 , NIP: 6871748259 , REGON: 371032886
star star star star

Cele statutowe

1. Celem działalności stowarzyszenia jest popularyzacja i rozwój różnych dyscyplin sportowych, kultury fizycznej i turystyki, działania na rzecz społeczności lokalnych, 2. W celu realizacji głównego celu działania stowarzyszenia, w ramach dostępnych środków, klub prowadzić będzie zadania na następujących polach: 1)działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych poprzez organizowanie społeczności wokół istotnych dla niej spraw, 2)działania na rzecz integracji europejskiej oraz...Rozwiń
1. Celem działalności stowarzyszenia jest popularyzacja i rozwój różnych dyscyplin sportowych, kultury fizycznej i turystyki, działania na rzecz społeczności lokalnych, 2. W celu realizacji głównego celu działania stowarzyszenia, w ramach dostępnych środków, klub prowadzić będzie zadania na następujących polach: 1)działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych poprzez organizowanie społeczności wokół istotnych dla niej spraw, 2)działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, 3)krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, 4)kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, 5)upowszechniania kultury fizycznej i sportu, 6)porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym, 7)organizacji wolontariatu, 8)organizacji zajęć dla osób niepełnosprawnych. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 67.237,73 zł
Razem 67.237,73 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność zlecona