TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ PORĄBKI

Porąbka, Śląskie, Rynek 22
KRS: 0000042383 , NIP: 9372219828 , REGON: 072265030

Cele statutowe

Towarzystwo Przyjaciól Porąbki ma na celu organizowanie i popieranie prac związanych z ochroną i rozwojem gminy Porąbka pod względem kulturalnym i gospodarczym. Towarzystwo przeprowadza konserwacje i ochronę miejsc, budynków zabytkowych i miejsc historycznych oraz zabytkowych obiektów ruchomych. Towarzystwo Przyjaciół Porąbki zajmuje się miejscami historycznymi i budynkami oraz miejscami o podobnych atrakcjach turystycznych. Towarzystwo Przyjaciól Porąbki zajmuje się działalnością społec...Rozwiń
Towarzystwo Przyjaciól Porąbki ma na celu organizowanie i popieranie prac związanych z ochroną i rozwojem gminy Porąbka pod względem kulturalnym i gospodarczym. Towarzystwo przeprowadza konserwacje i ochronę miejsc, budynków zabytkowych i miejsc historycznych oraz zabytkowych obiektów ruchomych. Towarzystwo Przyjaciół Porąbki zajmuje się miejscami historycznymi i budynkami oraz miejscami o podobnych atrakcjach turystycznych. Towarzystwo Przyjaciól Porąbki zajmuje się działalnością społeczną lokalną i sąsiedzką. Towarzystwo Przyjaciól Porąbki prowadzi szeroko rozumianą działalność dotyczącą wspierania i organizowania imprez kulturalnych i oświatowych oraz oraz działalnością dotyczącą prewencyjną przeciwko przemocy wobec dzieci i młodzieży. Towarzystwo Przyjaciól Porąbki ma na celu organizowanie i popieranie prac związanych z ochroną i rozwojem gminy Porąbka pod względem kulturalnym i gospodarczym. Towarzystwo przeprowadza konserwacje i ochronę miejsc, budynków zabytkowych i miejsc historycznych oraz zabytkowych obiektów ruchomych. Towarzystwo Przyjaciół Porąbki zajmuje się miejscami historycznymi i budynkami oraz miejscami o podobnych atrakcjach turystycznych. Towarzystwo Przyjaciól Porąbki zajmuje się działalnością społeczną lokalną i sąsiedzką. Towarzystwo Przyjaciól Porąbki prowadzi szeroko rozumianą działalność dotyczącą wspierania i organizowania imprez kulturalnych i oświatowych oraz oraz działalnością dotyczącą prewencyjną przeciwko przemocy wobec dzieci i młodzieży. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 102.916,85 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 0,00 zł
Razem 102.916,85 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona