KLUB SPORTOWY"SOSNOWIANKA"

Stanisław Dolny, Małopolskie, Stanisław Dolny 462
KRS: 0000042095 , NIP: 5512296727 , REGON: 356347280

Cele statutowe

Organizowanie ćwiczeń fizycznych i zajęć w zakresie sportu, rekreacji i rehabilitacji ruchowej. Organizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych. Przeprowadzanie działalności szkoleniowej, wychowawczej i propagandowej. Budowanie oraz eksploatacja obiektów i urządzeń sportowych.
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 42.814,20 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 300,00 zł
Razem 43.114,20 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego