ZRZESZENIE SPORTU I REHABILITACJI "START"

Kielce, Świętokrzyskie, Kołłątaja 4
KRS: 0000041557 , NIP: 6570081642 , REGON: 000744864

Cele statutowe

1. Celem Zrzeszenia jest organizowanie i rozwijanie powszechnej kultury fizycznej, sportu, rehabilitacji, turystyki i wypoczynku wśród osób niepełnosprawnych, członków i sympatyków, w tym również niepełnosprawnych z terenu miasta Kielc województwa Świętokrzyskiego i zamieszkałych poza nim. 2. Zapewnienie wszechstronnej pomocy członkom Zrzeszenia, w sprawach życiowych szkolenia sportowego, wyposażenia w sprzęt sportowy, zwłaszcza członkom będącymi osobami niepełnosprawnymi. 3. Wspó...Rozwiń
1. Celem Zrzeszenia jest organizowanie i rozwijanie powszechnej kultury fizycznej, sportu, rehabilitacji, turystyki i wypoczynku wśród osób niepełnosprawnych, członków i sympatyków, w tym również niepełnosprawnych z terenu miasta Kielc województwa Świętokrzyskiego i zamieszkałych poza nim. 2. Zapewnienie wszechstronnej pomocy członkom Zrzeszenia, w sprawach życiowych szkolenia sportowego, wyposażenia w sprzęt sportowy, zwłaszcza członkom będącymi osobami niepełnosprawnymi. 3. Współpraca ze Specjalnymi Ośrodkami Szkolno – Wychowawczymi, Domami Pomocy Społecznej, Warsztatami Terapii Zajęciowej i Środowiskowymi Domami Samopomocy oraz innymi organizacjami i Stowarzyszeniami w zakresie rekreacji, turystyki i sportu wyczynowego wśród osób niepełnosprawnych poprzez przygotowanie do startu w zawodach sportowych, Mistrzostwach Polski i Igrzyskach Paraolimpijskich. 4. Podejmowanie działań profilaktycznych przeciw przemocy i uzależnieniom: alkoholizmowi i narkotykom. 5. Działanie zgodne z Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie /Dz.U. z 2003 nr.96 z późniejszymi zmianami/. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 228.313,00 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 0,00 zł
Razem 228.313,00 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona