TOWARZYSTWO WIEDZY POWSZECHNEJ ODDZIAŁ REGIONALNY W OLSZTYNIE

OLSZTYN, Warmińsko-mazurskie, UL. WALENTEGO BARCZEWSKIEGO 11
KRS: 0000041470 , NIP: 7393602738 , REGON: 012575346
star star

Cele statutowe

Powadzenie szkoleń, doradztwa oraz nadzoru w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy organizacja i prowadzenie szkół wyższych, organizacja i prowadzenie kolegiów nauczycielskich, kolegiów języków obcych, prowadzenie odczytów i prelekcji, . organizacja spotkań dyskusyjnych, seminariów, konferencji, sesji popularnonaukowych i szkoleniowych, Współpraca z Uniwersytetami Trzeciego Wieku poprzez prowadzenie wykładów prelekcji zajęć z nowoczesnych technologii informacyjnych, paneli dyskusyjnych. Prow...Rozwiń
Powadzenie szkoleń, doradztwa oraz nadzoru w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy organizacja i prowadzenie szkół wyższych, organizacja i prowadzenie kolegiów nauczycielskich, kolegiów języków obcych, prowadzenie odczytów i prelekcji, . organizacja spotkań dyskusyjnych, seminariów, konferencji, sesji popularnonaukowych i szkoleniowych, Współpraca z Uniwersytetami Trzeciego Wieku poprzez prowadzenie wykładów prelekcji zajęć z nowoczesnych technologii informacyjnych, paneli dyskusyjnych. Prowadzenie przedszkoli, szkół policealnych dla dorosłych z zakresu administracji, informatyki, ekonomii Usług kosmetycznych, opieki nad osobami starszymi, Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 26.921,39 zł
Pozostałe 3.963.564,37 zł
Razem 3.990.485,76 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność zlecona