STOWARZYSZENIE CHORYCH NA SERCE

Lublin, Lubelskie, Al. Kraśnicka 100
KRS: 0000040837 , NIP: 7122395322 , REGON: 430878787
star

Cele statutowe

Podstawowym celem działania stowarzyszenia jest działalność pożytku publicznego w zakresie chorób serca i rozwiązania problemów związanych z niepełnosprawnością chorych na serce, a w szczególności: 1. Działalności profilaktyczno-edukacyjnej, 2. Pomocy przywracaniu zdrowia i powrotu do pracy chorych po zawale serca i po operacjach na sercu i naczyniach wieńcowych, 3. Pomocy w adaptacji do życia w rodzinie i w społeczeństwie chorym na serce, trwale niepełnosprawnym, 4. Wszechstronnej pomocy rodzin...Rozwiń
Podstawowym celem działania stowarzyszenia jest działalność pożytku publicznego w zakresie chorób serca i rozwiązania problemów związanych z niepełnosprawnością chorych na serce, a w szczególności: 1. Działalności profilaktyczno-edukacyjnej, 2. Pomocy przywracaniu zdrowia i powrotu do pracy chorych po zawale serca i po operacjach na sercu i naczyniach wieńcowych, 3. Pomocy w adaptacji do życia w rodzinie i w społeczeństwie chorym na serce, trwale niepełnosprawnym, 4. Wszechstronnej pomocy rodzinom dysfunkcyjnym z powodu choroby serca członka rodziny, w tym pomocy psychologicznej i prawnej 5. Tworzeniu bazy materialnej, umożliwiającej działalność profilaktyczno-edukacyjno-terapeutyczną, 6. Współpracy z organizacjami i instytucjami, mogącymi pomóc w realizacji celów stowarzyszenia. Zwiń
Zweryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 1.083,80 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 10,13 zł
Razem 1.093,93 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego