KRAJOWE TOWARZYSTWO AUTYZMU ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKU

BIAŁYSTOK, Podlaskie, PUŁASKIEGO 96
KRS: 0000039753 , NIP: 5422382512 , REGON: 050530182
star star star

Cele statutowe

1.Inicjowanie i prowadzenie różnych form pomocy dla osób z autyzmem i ich rodzin w sprawach dotyczących poprawy zdrowia, warunków socjalnych, ich sytuacji materialnej i adaptacji w społeczeństwie ludzi zdrowych. 2.Zaktywizowanie społeczeństwa na rzecz osób z autyzmem i rozwijanie samopomocowego ruchu rodzin, w których żyją osoby z autyzmem. 3.Wspieranie inicjatyw społecznych zmierzających do poprawy warunków życia osób z autyzmem i członków ich rodzin. 4. Tworzenie standardów w zakresie lecze...Rozwiń
1.Inicjowanie i prowadzenie różnych form pomocy dla osób z autyzmem i ich rodzin w sprawach dotyczących poprawy zdrowia, warunków socjalnych, ich sytuacji materialnej i adaptacji w społeczeństwie ludzi zdrowych. 2.Zaktywizowanie społeczeństwa na rzecz osób z autyzmem i rozwijanie samopomocowego ruchu rodzin, w których żyją osoby z autyzmem. 3.Wspieranie inicjatyw społecznych zmierzających do poprawy warunków życia osób z autyzmem i członków ich rodzin. 4. Tworzenie standardów w zakresie leczenia, terapii, rehabilitacji i edukacji dzieci, młodzieży i osób dorosłych z autyzmem. 5. Organizowanie różnych form kształcenia w dziedzinie autyzmu i zdrowia psychicznego. 6.Krzewienie zawodowych zasad etycznych i czuwanie nad ich przestrzeganiem. 7.Współdziałanie w usprawnianiu leczenia ,edukacji, rehabilitacji i opieki nad osobami z autyzmem. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 4.486.414,93 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 2.315,36 zł
Pozostałe 3.920,40 zł
Razem 4.492.650,69 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona