STOWARZYSZENIE NA RZECZ PROMOCJI ZDROWIA CURATUS

Wrocław, Dolnośląskie, Kleczkowska 5 Of
KRS: 0000038998 , NIP: 8951756753 , REGON: 932693958
star star star star star

Cele statutowe

Celem działania stowarzyszenia jest prowadzenie działalności w sferze zadań publicznych na rzecz: 1. Ochrony i promocji zdrowia. 2. Osób niepełnosprawnych, w tym ze szczególnym uwzględnieniem osób z doświadczeniem choroby psychicznej. 3. Pomocy społecznej, w tym rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin. 4. Działanie na rzecz integracji społecznej, dążenie do kształtowania właściwych postaw społecznych wobec osób z problemami psychicznymi. 5. Prowadzeni...Rozwiń
Celem działania stowarzyszenia jest prowadzenie działalności w sferze zadań publicznych na rzecz: 1. Ochrony i promocji zdrowia. 2. Osób niepełnosprawnych, w tym ze szczególnym uwzględnieniem osób z doświadczeniem choroby psychicznej. 3. Pomocy społecznej, w tym rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin. 4. Działanie na rzecz integracji społecznej, dążenie do kształtowania właściwych postaw społecznych wobec osób z problemami psychicznymi. 5. Prowadzenie działań charytatywnych na rzecz osób ze środowisk patologicznych ( w szczególności dzieci i młodzieży). 6. Działania na rzecz integracji seniorów Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 736.984,52 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 0,00 zł
Razem 736.984,52 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona